Welkom bij SiRe-psychotherapie!

Wij zijn Sigrid Spijkers en Renate Hulshof, twee psychiaters met jarenlange ervaring op het gebied van behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblemen en traumagerelateerde klachten. 

Wij bieden individuele psychotherapeutische behandeling, groepspsychotherapie en systeemtherapie. 

Wij richten ons op mensen die worstelen met problemen op het gebied van zelfwaardering en zelfbeeld en de gevolgen van doorgemaakte trauma's en of verwaarlozing in hun jeugd. En op mensen die een stap willen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling maar vastlopen door hardnekkige dysfunctionele patronen in gedrag, denken en voelen.

Wij geloven in de kracht van werken in een groep, in de veerkracht van jou als persoon en het meer aandacht hebben voor de wijsheid van het lichaam. Buiten bewegen kan een vorm zijn waarin we onze behandeling aanbieden.

 

We zijn nu ruim 4 jaar met veel enthousiasme en plezier werkzaam in onze praktijk. We werken samen met Eliane Leijdens,  psychomotorisch therapeut. We doen onder andere een vaardigheidsgroep samen gericht op kalmering en stabiliseren. Zie verder PMT.  

 

Behandeling

SiRe-psychotherapie biedt individuele psychotherapie, groepspsychotherapie en systeemtherapie. Trauma behandeling kan bestaan uit EMDR, Sensorimotor Psychotherapie, behandeling volgens de Delentheorie van Janina Fisher, Exposure en het leren van kalmeringsvaardigheden om te kunnen omgaan met de gevolgen van traumatisering.

 

Second opinion en herdiagnostiek

Een Second Opinion is zinvol wanneer er sprake is van (langdurige) behandeling zonder bevredigend resultaat of een vraag over indicatiestelling. 

Herdiagnostiek is aangewezen wanneer er onduidelijkheid bestaat over de (hoofd)diagnose en/of welke behandeling het meest passend is. 

We geven een op maat gesneden advies dat uitgaat van het 'matched-care' principe, dat wil zeggen dat die behandeling zal worden geadviseerd die is afgestemd op u als persoon, uw hulpvraag en de complexiteit van uw klachten. De juiste intensiteit van zorg kan de duur van de behandeling verkorten zodat u eerder kunt terugkeren naar werk of maatschappelijke rollen. Hiermee wordt een onnodig lange wachttijd voorkomen en een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de chroniciteit en hoge zorgconsumptie in de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Een nieuwe frisse blik kan meer helderheid bieden over mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen ten aanzien van vervolgbehandeling. 

 

Stabiliseren in de buitenlucht

Leren van stabiliserende vaardigheden buiten in de natuur. Wij bieden behandeling waarin het leren van stabilisatievaardigheden gecombineerd wordt met de rijkdom van de natuur en hier mindfull in bewegen.