Tarieven verzekerde zorg.

Verzekerde zorg betekent dat er door SiRe-Psychotherapie zorg wordt verleend waarvoor u bent verzekerd. De zorg wordt dan (deels)vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor (verzekerde) behandeling is wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Dit tarief geldt zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorg.  

Wij hebben geen zorgcontracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat u de factuur betaalt en deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis wordt (een deel van) uw behandeling vergoed. 

SiRe-Psychotherapie biedt SGGZ

 

Voor een behandelconsult van een uur wordt conform NZA tarief 265,70 gerekend en voor een intake (inclusief second opinion) consult 301,42. 

Voor behandeling in de groep betaal je ongeveer 130-200 voor anderhalf uur psychotherapie afhankelijk van de groepsgrootte.

 

Tarieven onverzekerde zorg

De tarieven van onverzekerde zorg zijn afhankelijk van het geleverde product en worden hieronder per categorie genoemd.

 

Supervisie & Leertherapie

Deze activiteiten zijn niet BTW belast.

Tarief Supervisie        €175 per uur

Tarief Leertherapie   €175 per uur

 

Vergoedingen

SiRe-psychotherapie heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Toch komt de behandeling of diagnostiek in aanmerking voor vergoeding. Vraagt u bij uw zorgverzekeraar na welk bedrag er wordt vergoed voor ongecontracteerde zorg. Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, dan heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

 

Bij psychotherapeutische en psychologische behandelingen wordt door uw zorgverzekeraar het eigen risico (€385 of meer) in rekening gebracht zowel bij gecontracteerde als niet- gecontracteerde zorgaanbieders.

Heeft u een budget- of naturapolis, dan wordt de behandeling niet volledig vergoed en moet u zelf nog een extra eigen bijdrage betalen aan SiRe-psychotherapie.  Vraag uw zorgverzekeraar voordat u zich aanmeldt hoeveel er wordt vergoed en welke percentage u zelf dient bij te betalen. Bij een restitutie polis wordt de behandeling meestal ook niet meer 100% vergoed en betaalt u mogelijk een deel zelf naast uw eigen risico. U heeft dan wel een vrije keuze voor een behandelaar. De zorgpremie van een restitutie polis is hoger dan van een naturapolis. 

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen, zonder vergoeding door uw zorgverzekeraar. Dan is een verwijsbrief niet nodig. U ontvangt maandelijks een factuur.

 

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari. Let op: niet alle zorgverzekeraars hebben een restitutie polis en niet alle restitutiepolissen vergoeden 100%!

 

Zie voor uitgebreide informatie https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/zorgverzekering/uitgelicht/zorgverzekering-kiezen/natura-of-restitutiepolis/