SiRe-psychotherapie biedt individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, systeemtherapie en coaching.

 

Met welke klachten en/of hulpvragen kunt u terecht bij SiRe-psychotherapie

Stressklachten

Veel mensen voelen zich tegenwoordig gestresst, teveel druk ervaren is niet prettig en kan tot (ernstige) klachten leiden. U heeft constant het gevoel ‘geleefd te worden’, heeft last van spanningen op het werk, moeheid, slaapproblemen, hartkloppingen, kort lontje, snel geëmotioneerd zijn, vergeetachtigheid of concentratieproblemen. Wanneer u door blijft lopen met deze klachten, kunt u burn-out raken of een psychische stoornis ontwikkelen. Als u zich hierin herkent kunt u bij ons leren hier op een andere manier mee om te gaan. 

 

Angstklachten waarbij eerdere protocollaire behandelingen onvoldoende effect hebben gehad.

Hardnekkige angstklachten kunnen leiden tot vermijding, ernstig emotioneel lijden, sociaal isolement, toename van angstklachten en zelfs depressieve klachten. In de behandeling zullen we ons zowel richten op het begrijpen als het veranderen van de factoren die maken dat de angstklachten zijn blijven bestaan.

 

(Complexe) PTSS klachten

Indien u traumatische situaties hebt meegemaakt en nog lijdt onder de gevolgen, zoals nachtmerries, herbelevingen, chronische spanningsklachten en hyperalert waakzaam zijn, kunnen we u helpen om deze trauma's te verwerken en stabieler in het leven te staan. 

 

Overige klachten, persoonlijkheidsproblematiek

Natuurlijk bestaan er nog andere klachten die behandeling vragen. Denk aan assertiviteitsproblemen, een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, impuls-, emotie- en agressieregulatieproblemen of wisselende stemmingen.

Het kan zijn dat u al enige tijd klachten ervaart, maar dat ze nog niet zo ernstig zijn dat ze tot uitval of slecht functioneren leiden of dat u denkt dat het wel meevalt of er alleen in bepaalde situaties last van heeft. Pijn en stress horen nu eenmaal bij het leven, maar toch kan behandeling aangewezen zijn en is het onnodig om met uw klachten te blijven doorlopen. Het kan ook zijn dat de klachten begrepen kunnen worden vanuit uw persoonlijkheid. Vaak is er dan sprake van hechtingsproblematiek. 

 

Behandeling

Na inventarisatie van uw klachten en problemen in de intakefase, zal samen met u worden gekeken welke behandeling is aangewezen en hoeveel sessies we verwachten dat er nodig zullen zijn. We vinden het belangrijk om gezamenlijk te komen tot een behandelplan. Hierin zullen naast een werkhypothese uw doelen en de verwachte duur van de behandeling beschreven staan. Periodiek evalueren we het verloop van de behandeling en uw tevredenheid. Tevens zullen er vragenlijsten worden afgenomen om zo op een objectieve manier uw klachtenverloop in kaart te brengen en het effect van therapie te meten.

 

Wij bieden veelal geïntegreerde psychotherapie waarbij we onder andere putten uit de volgende theoretische referentiekaders;  Schema gerichte Therapie (SFT), Dialectische Gedragstherapie (DGT), Acceptance and Committment Therapie (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), psychodynamische psychotherapie en EMDR, Exposure, Sensorimotor Psychotherapie, individueel en in de groep. 

Onze kracht zit in onze professionele nabijheid.

Verder geloven wij zeer in de kracht van de groep om blijvende veranderingen te bewerkstelligen. Vanaf augustus 2022 bieden we zes verschillende groepen naast individuele psychotherapeutische behandeling. 

 

Hiernaast combineren we psychotherapie met mindfull bewegen in de natuur.