Informatie voor verwijzers

U kunt aanmelden voor diagnostiek, behandeling en een second opinion.

Voor de procedure zie Aanmelding.

 

Diagnostiek

Bij onduidelijkheid over de diagnose kunt u verwijzen voor diagnostiek. Diagnostiek bestaat uit het voeren van een aantal gesprekken en is er op gericht om helder te krijgen wat er aan de hand is en welke behandeling het beste aansluit volgens het matched-care principe. We hechten aan het 'verstehen' van de client, wat tot uitdrukking komt in een werkhypothese. 

 

Behandeling

SiRe-psychotherapie biedt individuele psychotherapie, traumabehandeling, groepspsychotherapie en systeemtherapie. Traumabehandeling kan bestaan uit EMDR, Sensorimotor Psychotherapie, Exposure en het leren van vaardigheden om te kunnen omgaan met de gevolgen van traumatisering.

 

Second opinion

Een Second Opinion is zinvol wanneer er sprake is van (langdurige) behandeling zonder bevredigend resultaat of een vraag over indicatiestelling. De second opinion bestaat uit een diagnostisch gesprek van anderhalf uur een (korte) telefonische consultatie met u als verwijzer en een adviesgesprek van 45 minuten. De bevindingen en het advies zullen schriftelijk aan verwijzer en client worden opgestuurd. 

We geven een op maat gesneden advies dat uitgaat van het 'matched-care' principe, dat wil zeggen dat die behandeling zal worden geadviseerd die is afgestemd op de client als persoon, zijn of haar hulpvraag en de complexiteit van de klachten. De juiste intensiteit van zorg kan de duur van de behandeling verkorten zodat men eerder kan terugkeren naar werk of maatschappelijke rollen. Hiermee wordt een onnodig lange wachttijd voorkomen en een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de chroniciteit en hoge zorgconsumptie in de Geestelijke Gezondheidszorg. 

Een nieuwe frisse blik kan meer helderheid bieden over mogelijkheden, beperkingen en verwachtingen ten aanzien van vervolgbehandeling. 

 

Bij verwijzing voor een second opinion worden de volgende documenten gevraagd:

- Verwijsbrief van de verwijzer met beschrijvende diagnose, DSM classificatie, een samenvatting van de behandelgeschiedenis, gedane interventies en het effect ervan. AGB code verwijzer.

- Verwijsbrief van de huisarts met verwijzing voor second opinion in de SGGZ.

- Brief van de client zelf waarin hij/zij aangeeft wat de klachten zijn, welke behandelingen wel en welke niet hebben gewerkt, een korte beschrijving van de levensgeschiedenis en de wensen en verwachtingen ten aanzien van behandeling.