Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - vrijgevestigden

Indien gewenst kunt u vragen om een print van ons goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

 

Klachten.

Mocht u klachten hebben over ons beroepsmatig handelen dan willen wij dit graag met u bespreken. Komen we er samen niet uit dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van onze beroepsvereniging. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor zijn wij aangesloten bij:

de Geschillencommissie Vrijgevestigde praktijken in Den Haag. 

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

070 - 3105310

www.degeschillencommissie.nl

 

Praktijkdagen.

De praktijkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 

 

 

No show regeling.

Indien u niet aanwezig kunt zijn voor een afspraak dient u zich tenminste 24 uur van te voren af te melden, anders brengen wij u 75 euro in rekening.