Mededeling

Op dit moment heeft SiRe-Psychotherapie geen vrije plek voor individuele therapie. 

We hebben drie psychotherapie groepen; een op maandag van 16.00 tot 17.30 en een van 18.30 - 20.00 uur. De andere psychotherapie groep is op vrijdag van 15.30 tot 17.00. Voor de avondgroep zijn plekken beschikbaar en plannen we intakes om uit te zoeken of het een passend aanbod is. 

Per april 2021, zijn we gestart met een (hechtings)traumagroep gericht op stabilisatie op de vrijdag van 15.30 tot 17.00. We werken in deze groep met technieken ontleend aan de sensorimotor psychotherapie en de delen theorie van Janina Fisher.  

 

De praktijkdagen zijn maandag en vrijdag.

 

Informatie t.b.v. aanmelding

Indien u van ons aanbod gebruik wilt maken kunt u zich telefonisch aanmelden. (zie contactgegevens). In dit gesprek zullen we met u onderzoeken of SiRe-psychotherapie een passend aanbod voor u heeft. Zo ja, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Zo nee, dan denken we graag met u mee over andere mogelijkheden.

SiRe-Psychotherapie heeft geen contracten met zorgverzekeraars Toch komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding. 

Vraagt u bij uw zorgverzekeraar na welk bedrag er wordt vergoed voor ongecontracteerde zorg. U heeft in dat geval wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Ga voor meer informatie naar vergoedingen.

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

-(vermoeden van) een psychisch probleem / stoornis eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ)

- datum verwijzing

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer, 

- handtekening en email adres van de verwijzer

- naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email contact opnemen.