Mededelingen De praktijkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Voor deelname aan onze psychotherapie groepen hebben we weer enige ruimte en kunt u zich aanmelden. Voor individuele psychotherapie hebben we momenteel geen ruimte.

Begin 2023 zijn we met een vaardigheidsgroep gestart waarin psychoeducatie en het aanleren van kalmerende vaardigheden centraal staan. De groep wordt gegeven door Sigrid Spijkers of Renate Hulshof in combinatie met Eliane Leijdens, psychomotorisch therapeut. 

We hebben nu vijf psychotherapie groepen; een psychodynamische groep gebaseerd op het model van Janina Fisher op maandag van 16.00 tot 17.30,  een van 18.30 - 20.00 uur, een psychotherapiegroep op dinsdagochtend van 9.00-10.30 en een op dinsdagmiddag van 15.30-17.00. De vaardigheidsgroep, gericht op stabilisatie en omgaan met de gevolgen van (hechtings) trauma, geven we op donderdag van 11.00-12.15. In deze groep gebruiken we ook technieken ontleend aan sensorimotor psychotherapie van Pat Ogden. 

 

 

Informatie t.b.v. aanmelding

Indien u van ons aanbod gebruik wilt maken kunt u zich telefonisch aanmelden. (zie contactgegevens). In dit gesprek zullen we met u onderzoeken of SiRe-psychotherapie een passend aanbod voor u heeft. Zo ja, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Zo nee, dan denken we graag met u mee over andere mogelijkheden.

SiRe-Psychotherapie heeft geen contracten met zorgverzekeraars Toch komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding. 

Vraagt u bij uw zorgverzekeraar na welk bedrag er wordt vergoed voor ongecontracteerde SGGZ zorg. U heeft in dat geval wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Ga voor meer informatie naar tarieven en vergoedingen.

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

-(vermoeden van) een psychisch probleem / stoornis eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ)

- datum verwijzing

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer, 

- handtekening en email adres van de verwijzer

- naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email contact opnemen.