Mededeling

Op dit moment heeft SiRe-Psychotherapie enkele vrije plekken voor individuele therapie. Voor de groepsbehandeling is geen wachtlijst. 

 

De praktijkdagen zijn maandag en vrijdag. Groepspsychotherapie start maandag 3 februari.  Tijdstip 16-17.30 uur.

 

Informatie t.b.v. aanmelding

Indien u van ons aanbod gebruik wilt maken kunt u zich telefonisch aanmelden. (zie contactgegevens). In dit gesprek zullen we met u onderzoeken of SiRe-psychotherapie een passend aanbod voor u heeft. Zo ja, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Zo nee, dan denken we graag met u mee over andere mogelijkheden.

SiRe-Psychotherapie heeft geen contracten met zorgverzekeraars Toch komt de behandeling in aanmerking voor vergoeding. 

Vraagt u bij uw zorgverzekeraar na welk bedrag er wordt vergoed voor ongecontracteerde zorg. U heeft in dat geval wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Ga voor meer informatie naar vergoedingen.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen Dan is een verwijsbrief niet nodig. 

 

De verwijsbrief dient de volgende informatie te bevatten:

-(vermoeden van) een psychisch probleem / stoornis eventueel expliciet genoemd

- Verwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ)

- datum verwijzing

- naam, functie en AGB-code van de verwijzer, 

- handtekening en email adres van de verwijzer

- naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt

 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een afspraak maken? Aarzel niet, u kunt telefonisch of per email contact opnemen.