Het zorgprestatiemodel.

 

Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de GGZ. Op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, is het zorgprestatiemodel van overheidswege ingevoerd en is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg.

 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem had veel nadelen. Door de lange looptijd van dbc’s duurde het bijvoorbeeld lang voordat de zorgnota kon worden verstuurd. Een belangrijke verbetering is de eenvoud. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn makkelijker te controleren voor cliënt en zorgverzekeraar.

De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

 

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Bij langere behandelingen krijgt u maandelijks een factuur. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties ook terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Het aanspreken van uw eigen risico gebeurt ook op basis van zorgprestaties.

Vanaf 2022 wordt voor de ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken!

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

  • Consult diagnostiek
  • Consult behandeling
  • Intercollegiaal overleg
  • groepsconsulten

 

Eigen risico:

Door deze overgang naar het nieuwe systeem stopten alle lopende trajecten (verplicht) op 31-12-2021 en zijn op 1-1-2022 opnieuw geopend onder de nieuwe regels. Als je gedurende het behandeljaar over de jaargrens heengaat, betaal in die jaren twee keer je eigen risico (385 euro) m

De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de NZA.

 

We willen hier nogmaals onder de aandacht brengen dat SiRe-Psychotherapie geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars.

Zie verder onder tabblad tarieven en vergoedingen!

 

Op de website www.zorgprestatiemodel.nl kunt u meer en de meest actuele informatie vinden.